İki Kare Farkı Hesaplama

İki kare farkı hesaplama, birinci kare alanından ikinci kare alanının çıkarılması ile sonucu veren matematiksel bir formüldür.

Modüler Aritmetik Hesaplama (mod)

Modüler aritmetik hesaplama, bir sayının diğerine bölümünden kalanı hesaplayarak modüler aritmetik işlemleri gerçekleştiren matematiksel araçtır.

Bilimsel Gösterim Hesaplama

Bilimsel gösterim hesaplama, büyük veya küçük sayıları daha kolay okunabilir bir formatta ifade etmek için kullanılan bir matematiksel araçtır.

Oran Hesaplama

Oran hesaplama, farklı değerler arasındaki oranları belirlemek için kullanılan matematiksel bir araçtır.

Logaritma Hesaplama

Logaritma hesaplama aracı, bir sayının logaritmasını belirli bir tabanda hesaplamak için kullanılan matematiksel bir araçtır.

Pisagor Teorisi Hesaplama

Pisagor teorisi hesaplamalarını kolaylaştıran bu araç, hipotenüs, taban ve dik kenar uzunluklarını kullanarak üçgenin diğer kenarlarını hesaplamak kullanılır.

Merkez Açı Hesaplama

Merkez açı hesaplama, bir dairenin merkezinden çizilen iki ışının oluşturduğu açının ölçüsünü belirlemek için kullanılan hesaplama aracıdır.

Karekök Dışına Sayı Hesaplama

Karekök dışına sayı hesaplama aracı, bir matematiksel ifade içerisinde bulunan karekökün dışına çıkan sayıyı belirleyen bir araçtır.