Sayı Okunuşu Hesaplama

Sayı Okunuşu Hesaplama Aracı’nı kendi web sitenize eklemek ister misiniz?
Sitene Ekle
Paylaş
Hata Bildir

Sayı nedir?

“Sayı” matematiksel bir kavramdır ve nicelikleri temsil etmek için kullanılır. Sayılar, sayma, hesaplama ve ölçme gibi matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır.

sayı okunuşu hesaplama
sayı okunuşu hesaplama

Sayı okunuşu nedir?

Sayıların okunuşu, her bir rakamın sesli olarak nasıl ifade edildiğini ifade eder. İşte 0 ile 9 arasındaki rakamların Türkçe’deki okunuşları:

0 – Sıfır 1 – Bir 2 – İki 3 – Üç 4 – Dört 5 – Beş 6 – Altı 7 – Yedi 8 – Sekiz 9 – Dokuz

Bu okunuşlar, sayıları oluştururken rakamları birleştirerek kullanılır. Örneğin, “123” sayısı “bir yüz yirmi üç” şeklinde okunur. İki basamaklı sayılarda onlar basamağındaki rakamın okunuşunda “bir” kelimesi kullanılmaz. Örneğin, “24” sayısı “yirmi dört” şeklinde okunur.

Daha büyük sayılar için ise basamaklar sırasıyla okunur. Örneğin, “567” sayısı “beş yüz altmış yedi” şeklinde okunur. Binlik, milyonluk, milyarlık gibi büyük sayı birimleri eklenirken de aynı prensip geçerlidir. Örneğin, “1,234,567” sayısı “bir milyon iki yüz otuz dört bin beş yüz altmış yedi” şeklinde okunur.

Bu, genel olarak Türkçe’de sayıların okunuşuna ilişkin bir kılavuzdur.

Sayı okunuşu hesaplama

Matematik hesaplama araçları içerisinde yer alan sayı okunuşu hesaplama; bir yazılı sayının sesli olarak nasıl okunduğunu belirlemek için kullanılan bir süreçtir. Aşağıda, sayı okunuşu hesaplama sürecini adım adım açıkladık:

 1. Sayıyı basamaklara ayırın: İlk adım, yazılı sayıyı basamaklara ayırmaktır. Örneğin, “123” sayısını birler, onlar ve yüzler basamağına ayırabiliriz.
 2. Basamaklardaki rakamları okuyun: Her bir basamaktaki rakamları okuyun. Örneğin, “1” rakamı “bir”, “2” rakamı “iki” ve “3” rakamı “üç” olarak okunur.
 3. Basamak değerlerini belirleyin: Her bir basamağın değerini belirleyin. Birler basamağı değeri olarak “1”, onlar basamağı değeri olarak “10” ve yüzler basamağı değeri olarak “100” kullanılır.
 4. Okunuşu birleştirin: Rakamları ve basamak değerlerini birleştirerek sayının okunuşunu oluşturun. Örneğin, “123” sayısının okunuşu, “yüz yirmi üç” şeklindedir.

Bu süreç, sayıların basamak değerlerini anlamlayarak ve her bir basamaktaki rakamları sesli olarak ifade ederek sayının okunuşu  hesaplama yapar. Bu hesaplama süreci, sayıları okurken doğru bir telaffuz elde etmek için kullanılır.

Sayı basamak değerleri nelerdir?

Sayılar, rakamların belirli bir sıra ve değerle temsil edildiği basamaklarla ifade edilir. Basamak değerleri, her bir rakamın hangi pozisyonda olduğunu belirtir ve sayının değerini belirler. Aşağıda, tipik olarak ondalık sayı sisteminde kullanılan basamak değerlerinin bir listesini bulabilirsiniz:

 1. Birler Basamağı (10^0): En sağdaki basamak. Örneğin, “123” sayısında 3 bu basamağı temsil eder.
 2. Onlar Basamağı (10^1): Birler basamağının solunda yer alan basamak. Örneğin, “123” sayısında 2 bu basamağı temsil eder.
 3. Yüzler Basamağı (10^2): Onlar basamağının solunda yer alan basamak. Örneğin, “123” sayısında 1 bu basamağı temsil eder.
 4. Binler Basamağı (10^3): Yüzler basamağının solunda yer alan basamak. Örneğin, “1,234” sayısında 4 bu basamağı temsil eder.
 5. Onbinler Basamağı (10^4): Binler basamağının solunda yer alan basamak.
 6. Yüzbinler Basamağı (10^5): Onbinler basamağının solunda yer alan basamak.
 7. Milyonlar Basamağı (10^6): Yüzbinler basamağının solunda yer alan basamak.
 8. Milyarlar Basamağı (10^9): Milyonlar basamağının solunda yer alan basamak.

Bu şekilde, her bir basamak değeri 10’un bir katı olarak artar. Basamak değeri, o basamaktaki rakamın sayıya katkısını belirler. Örneğin, “123” sayısı, birler basamağındaki 3’ü, onlar basamağındaki 2’yi ve yüzler basamağındaki 1’i birleştirerek oluşur.

Bu basamak değerleri, ondalık sayı sistemi için geçerlidir.

Katrilyon basamak değerlerinden sonra ne gelir?

 • Milyon: 10^6 (1,000,000)
 • Milyar: 10^9 (1,000,000,000)
 • Trilyon: 10^12 (1,000,000,000,000)
 • Katrilyon: 10^15 (1,000,000,000,000,000)
 • Kentilyon: 10^18 (1,000,000,000,000,000,000)
 • Seksilyon: 10^21 (1,000,000,000,000,000,000,000)
 • Septilyon: 10^24 (1,000,000,000,000,000,000,000,000)
 • Oktilyon: 10^27 (1,000,000,000,000,000,000,000,000,000)
 • Nonilyon: 10^30 (1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000)
 • Desilyon: 10^33 (1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000)
 • Undesilyon: 10^36 (1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000)
 • Dodesilyon: 10^39 (1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000)
 • Tredesilyon: 10^42 (1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000)
 • Katordesilyon: 10^45 (1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000)
 • Kendesilyon: 10^48 (1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000)
 • Seksdesilyon: 10^51 (1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000)
 • Septendesilyon: 10^54 (1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000)
 • Oktodesilyon: 10^57 (1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000)
 • Novemdesilyon: 10^60 (1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000)
 • Vigintilyon: 10^63 (1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000)
 • pinterest
 • whatsapp
 • faacebook

Bir yanıt yazın