1. Anasayfa
 2. Matematik

Ondalık Sayıları Kesire Çevirme

Ondalık sayıları kesire çevirme, sayıların ondalık kısmını kesirli bir biçime çevirmenize yardımcı olan hesaplama aracıdır.


0

Ondalık sayıları kesire çevirme, bir ondalık sayının kesir formunda ifade edilmesi işlemidir. Pay ve paydanın uygun değerlerle bulunarak gerçekleştirilir.


Kesir nedir?

Kesir, bir tam sayının bir bölünme veya kesilme işlemi sonucunda oluşan ve bir pay ve bir payda olmak üzere iki bölümden oluşan bir sayıdır. Pay, kesrin üst kısmını temsil eder ve payda ise kesrin alt kısmını temsil eder. Genel olarak “a/b” şeklinde gösterilir, burada “a” payı ve “b” ise paydayı ifade eder.

ondalık sayıları kesire çevirme
ondalık sayıları kesire çevirme

Ondalık sayı nedir?

Ondalık sayı, ondalık basamaklar kullanarak ifade edilen bir sayıdır. Ondalık basamaklar, 0 ila 9 arasındaki rakamları içerir ve onluk sayma sistemini temsil eder. Bir ondalık sayı, tam sayı bölümü (ondalık nokta öncesinde) ve ondalık kısmı (ondalık nokta sonrasında) içerir.

Örnek olarak, 3.14 bir ondalık sayıdır. Burada “3” tam sayı bölümünü, “14” ise ondalık kısmı temsil eder. Ondalık nokta (“.”) bu iki bölümü ayırır ve ondalık sayının kesirli bir biçimde ifade edilmesini sağlar.

Ondalık sayıları kesire çevirme

Matematik hesaplama araçları içerisinde yer alan Ondalık sayıları kesire çevirmek, ondalık kısmı pay ve payda olarak ifade edilen bir kesir biçimine dönüştürmek anlamına gelir. Örnek olarak, 0.75’i kesire çevirelim:

Adım 1: Ondalık sayıyı pay ve payda olarak ikiye ayırın. İlk adımda, ondalık kısmı pay olarak kullanın ve paydanızı 10’un üssü kadar, yani 10 olacak şekilde belirleyin.

Örneğimizde: Pay = 75, Payda = 100 (10’un üssü).

Adım 2: Pay ve payda üzerinde her iki tarafı da aynı sayıyla bölmek suretiyle pay ve payda’yı en basit şekline indirgeyin. Yani pay ve payda’nın ortak bölenlerini çıkarın.

Örneğimizde: 75 ve 100’ün ortak böleni 25’tir. Dolayısıyla, payı 25’e ve paydayı da 25’e bölelim:

Pay = 75 / 25 = 3 Payda = 100 / 25 = 4

Sonuç olarak, 0.75 kesirli bir biçimde 3/4 olarak ifade edilir. Yani, 3 payına ve 4 paydasına sahip bir kesirdir.

Bu şekilde, herhangi bir ondalık sayıyı kesire çevirmek için, ondalık kısmı uygun bir pay ve payda ile ifade ederek kesirli bir biçime dönüştürebilirsiniz.

Bu Hesaplama Aracını Beğendiniz mi?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  tepkisiz
  Tepkisiz

Matematik alanında yetenekli ve tutkulu bir öğretmendir. Matematik eğitimine olan bağlılığı, öğrencilerinin matematik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmuştur.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir