Ohm Hesaplama

Ohm Hesaplama Aracı’nı kendi web sitenize eklemek ister misiniz?
Sitene Ekle
Paylaş
Hata Bildir

Ohm kanunu nedir?

Ohm Kanunu, bir iletkenin direncinin, akımının ve voltajının arasındaki ilişkiyi ifade eden bir temel elektriksel prensiptir; akımın, voltajın dirence bölünmesiyle hesaplandığı matematiksel bir ilişkiyi ifade eder.

ohm hesaplama
ohm hesaplama

Voltaj nedir?

Voltaj, bir elektrik devresindeki potansiyel farkı veya elektriksel gerilimi ölçen bir birimdir; elektrik akımının bir noktadan diğerine taşınmasını sağlayan potansiyel farktır. Birimi volt (V) olarak ifade edilir.

Akım nedir?

Akım, bir elektrik devresindeki elektrik yüklerinin bir noktadan diğerine hareket etmesiyle oluşan elektriksel akışı ifade eden bir fiziksel büyüklüktür. Birimi amper (A) olarak ifade edilir.

Direnç nedir?

Direnç, bir elektrik devresinde elektrik akımının akışını engelleyen bir özelliktir; devrenin birim uzunluğundaki bir iletkenin birim kesitine karşı direncini ifade eder. Birimi ohm (Ω) olarak ifade edilir.

Güç nedir?

Güç, bir elektrik devresindeki enerji akışının hızını veya birim zamanda yapılan işin miktarını ifade eden bir fiziksel büyüklüktür; voltaj ile akımın çarpımı olarak hesaplanır. Birimi watt (W) olarak ifade edilir.

Ohm hesaplama

Diğer hesaplama araçları içerisinde yer alan; Ohm hesaplama, Ohm Kanunu’na göre direnç (R), voltaj (V) ve akım (I) arasındaki ilişkiyi ifade eder. Formül şu şekildedir:

R = V / I​

Burada R direnç (ohm), V voltaj (volt) ve I akım (amper) olarak ifade edilir.

Eğer voltaj ve akımı biliyorsanız, direnci hesaplamak için bu formülü kullanabilirsiniz.

Ohm hesaplama örneği

Tabii, bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki bir devrede 12 volt’luk bir voltaj var ve devrede 4 amperlik bir akım akıyor. Bu durumda direnci Ohm Kanunu’na göre şu şekilde hesaplayabiliriz:

  • R = V / I
  • R = 12 / 4
  • R=3

Yani, bu devrenin direnci 3 ohm’dur. Bu örnekte, 12 voltluk bir voltaj ile 4 amperlik bir akım arasındaki direnç 3 ohm olarak hesaplanmıştır.

  • pinterest
  • whatsapp
  • faacebook

Bir yanıt yazın