Huzur Hakkı Hesaplama

Huzur hakkı ücreti hesaplama, kurul üyelerinin huzur hakkı ücreti belirlemek için kullanılan bir araçtır.

İş Arama İzni Ücreti Hesaplama

İş arama izni ücreti hesaplama, işverenin işçiye tanıdığı izin süresi ve günlük ücreti temel alarak iş arama izni ücretini hesaplamak için kullanılan bir araçtır.

Tediye Hesaplama (İkramiye)

İlave tediye hesaplama, bir çalışanın normal maaşı üzerine ek olarak alacağı ilave ödemeyi belirlemek için kullanılan hesaplama aracıdır.

Emeklilik Hesaplama

Emeklilik hesaplama, SSK’lı erkek ve kadın çalışanların emeklilik yaşlarını belirlemelerine destek olmak için tasarlanmış hesaplama aracıdır.

Netten Brüte Maaş Hesaplama

Netten brüte maaş hesaplama, bir çalışanın eline geçen net maaşını, vergi ve sigorta primi gibi kesintileri dikkate alarak brüt maaşa dönüştüren bir online hesaplama aracıdır.

Brütten Nete Maaş Hesaplama

Brütten Nete maaş hesaplama, bir çalışanın brüt maaşı üzerinden vergi, sigorta kesintileri ve diğer ödemeleri hesaplayarak net maaşını başlayan bir programlama yöntemidir.

Sigorta Primi Hesaplama

Sigorta primi hesaplama, sigortalının belirli bir dönem için ödemesi gereken prim miktarını hesaplayan online araçtır.

Diğer Emeklilik Borçlanması Hesaplama

Diğer emeklilik borçlanması hesaplama, bireylerin emeklilikleri için önceki sigorta dönemlerini emeklilik haklarını hesaplamalarına yardımcı olan bir online araçtır.

Fahri Asistanlık Borçlanması Hesaplama

Fahri asistanlık borçlanması hesaplama, bireylerin fahri asistan olarak geçirdikleri sürenin emeklilik borçlanma tutarını belirlemelerine yardımcı olan bir online hesaplama aracıdır.