1. Anasayfa
 2. Matematik

Küre Hacim Hesaplama

Küre hacim hesaplama, bir kürenin hacmini hesaplamak için kullanılan matematiksel bir formülün hesaplanmasına yönelik araçtır.


0

Küre hacmi, 4/3 π r^3 formülü kullanılarak hesaplanır ve bir kürenin içinde yer alan 3 boyutlu alanı temsil eder.


Küre nedir?

Küre, matematiksel olarak tüm noktalarının belirli bir merkezden eşit uzaklıkta olduğu ve yüzeyinin yuvarlak bir şekilde düzgün bir biçimde yayıldığı üç boyutlu bir geometrik şekildir.

küre hacim hesaplama
küre hacim hesaplama

Küre hacim hesaplama

Matematik hesaplama araçları içerisinde yer alan; Bir kürenin hacmi, o kürenin yarıçapı (r) kullanılarak basit bir matematiksel formülle hesaplanabilir. Kürenin hacmini hesaplarken kullanılan formül şu şekildedir:

Hacim (V) = (4/3)πr³

Burada, “V” kürenin hacmini, “π” (pi sayısı yaklaşık olarak 3.14159) bir matematiksel sabiti ve “r” ise kürenin yarıçapını temsil eder.

Şimdi bu formülü kullanarak bir örnek hesaplama yapalım:

Örnek: Bir futbol topunun yarıçapı 11 cm olsun. Bu futbol topunun hacmini hesaplayalım.

Hacim (V) = (4/3)πr³

Yarıçap (r) = 11 cm

Hacim (V) = (4/3) x π x (11 cm)³

Hacim (V) ≈ (4/3) x 3.14159 x 1331 cm³

Hacim (V) ≈ 5575.81 cm³

Bu nedenle, bu futbol topunun yaklaşık hacmi 5575.81 cm³’dir.

Küre alan hesaplama

Kürenin yüzey alanını hesaplamak için kullanılan formül aşağıdaki gibidir:

Alan (A) = 4πr²

Burada, “A” kürenin yüzey alanını temsil eder, “π” (pi sayısı yaklaşık olarak 3.14159) bir matematiksel sabittir ve “r” kürenin yarıçapını temsil eder.

Örnek: Bir bilyenin yarıçapı 5 cm olsun. Bu bilyenin yüzey alanını hesaplayalım.

Alan (A) = 4πr²

Yarıçap (r) = 5 cm

Alan (A) = 4π(5 cm)²

Alan (A) = 4 x 3.14159 x (25 cm²)

Alan (A) ≈ 314.16 cm²

Bu nedenle, bu bilyenin yaklaşık yüzey alanı 314.16 cm²’dir.

Bu Hesaplama Aracını Beğendiniz mi?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  tepkisiz
  Tepkisiz

Matematik alanında yetenekli ve tutkulu bir öğretmendir. Matematik eğitimine olan bağlılığı, öğrencilerinin matematik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmuştur.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir