Kesir Hesaplama

Kesir Hesaplama Aracı’nı kendi web sitenize eklemek ister misiniz?
Sitene Ekle
Paylaş
Hata Bildir

Kesir nedir?

Kesir, bir tam sayının iki tam sayı arasında bir oranını ifade eden matematiksel bir ifadedir ve genellikle “a/b” şeklinde gösterilir, burada “a” payı temsil ederken “b” paydanın temsil ettiği değer sıfır olamaz.

kesir hesaplama
kesir hesaplama

Kesir hesaplama nedir?

Matematik hesaplama araçları içerisinde yer alan; Kesir hesaplama, kesirlerle ilgili matematiksel işlemleri yapma sürecidir. Bu işlemler, kesirlerin toplama, çıkarma, çarpma, bölme, karşılaştırma ve daha fazla matematiksel operasyonları içerir.

Kesir toplama hesaplama

Kesir toplama işlemi, iki veya daha fazla kesiri birleştirerek sonuç kesirini bulmayı gerektiren bir matematiksel işlemdir. İşlem sırasında, kesirlerin payları aynı payda ile ifade edilmelidir. İşte bir örnek:

Örnek: 1/4 ile 2/5 kesirlerini toplamak istediğinizi düşünün.

Adım 1: İlk adımda, kesirlerin paylarını aynı payda ile ifade etmeliyiz. Paydaları eşitlemek için her iki kesiri de aynı payda olan 20 yapabiliriz.

1/4 kesiri için payı genişletmek: (1/4) * (5/5) = 5/20 2/5 kesiri için payı genişletmek: (2/5) * (4/4) = 8/20

Şimdi, her iki kesiri de 20 paydalı olarak ifade ettik.

Adım 2: Şimdi, payları eşit payda olan kesirleri toplayabiliriz.

(5/20) + (8/20) = 13/20

Sonuç olarak, 1/4 ile 2/5 kesirlerini topladığınızda, 13/20 kesirini elde edersiniz.

Kesir çıkarma hesaplama

Kesir çıkarma işlemi, iki veya daha fazla kesiri birbirinden çıkartarak sonuç kesirini bulmayı gerektiren bir matematiksel işlemdir. İşlem sırasında, kesirlerin payları aynı payda ile ifade edilmelidir. İşte bir örnek:

Örnek: 3/8 ile 1/4 kesirlerini çıkartmak istediğinizi düşünün.

Adım 1: İlk adımda, kesirlerin paylarını aynı payda ile ifade etmeliyiz. Paydaları eşitlemek için her iki kesiri de aynı payda olan 8 yapabiliriz.

3/8 kesiri için payı genişletmek: (3/8) * (2/2) = 6/16 1/4 kesiri için payı genişletmek: (1/4) * (4/4) = 4/16

Şimdi, her iki kesiri de 16 paydalı olarak ifade ettik.

Adım 2: Şimdi, payları eşit payda olan kesirleri çıkartabiliriz.

(6/16) – (4/16) = 2/16

Adım 3: Sonuç kesiri basitleştirmek için pay ve paydanın en büyük ortak bölenini (EBOB) bulabiliriz. 2/16 kesirinin EBOB’u 2’dir, bu nedenle pay ve payda her ikisini de 2’ye bölebiliriz.

(2/16) ÷ 2 = (1/8)

Sonuç olarak, 3/8 ile 1/4 kesirlerini çıkardığınızda, 1/8 kesirini elde edersiniz.

Kesir çarpma hesaplama

Kesir çarpma işlemi, iki veya daha fazla kesiri çarparak sonuç kesiri bulmayı gerektiren bir matematiksel işlemdir. İşlem sırasında paylar ve paydalar ayrı ayrı çarpılır. İşte bir örnek:

Örnek: 2/3 ile 4/5 kesirlerini çarpmak istediğinizi düşünün.

Adım 1: İlk adımda, payları ve paydaları ayrı ayrı çarpacağız.

(2/3) * (4/5) = (2 * 4) / (3 * 5)

Adım 2: Şimdi, payları ve paydaları çarpın.

Pay çarpımı: 2 * 4 = 8 Payda çarpımı: 3 * 5 = 15

Sonuç olarak, (2/3) * (4/5) işlemi sonucunda, 8/15 kesirini elde edersiniz.

Kesir bölme hesaplama

Kesir bölme işlemi, bir kesiri başka bir kesire bölmeyi ve sonuç kesiri elde etmeyi gerektiren bir matematiksel işlemdir. Kesirlerin bölünmesi, bir kesirin diğerinin tersi (çevrilmiş hali) ile çarpılmasıyla gerçekleştirilir. İşte bir örnek:

Örnek: 2/3 kesirini 1/4 kesirine bölmek istediğinizi düşünün.

Adım 1: İlk adımda, bölme işlemini çarpma işlemine dönüştürmek için 2/3 kesirinin tersini (çevrilmiş hali) almalıyız. Bir kesirin tersi, payı ve paydasının yerlerini değiştirerek elde edilir. Yani, 2/3 kesirinin tersi (çevrilmiş hali) şu şekildedir: 3/2.

Adım 2: Şimdi, 2/3 kesirini 1/4 kesiri ile çarpabiliriz.

(2/3) / (1/4) = (2/3) * (4/1) = (2 * 4) / (3 * 1) = 8/3

Sonuç olarak, (2/3) kesirini (1/4) kesirine böldüğünüzde, sonucun (8/3) çıkar.

  • pinterest
  • whatsapp
  • faacebook

Bir yanıt yazın