1. Anasayfa
 2. Sağlık

Kan Grubu Hesaplama

Kan grubu hesaplama, anne ve baba kan grupları ile Rh faktörlerini kullanarak bir çocuğun olası kan grubunu tahmin etmeye yönelik bir araçtır.


0

Kan grubu, bir bireyin kanda bulunan belirli antijen ve antikorlarına göre sınıflandırılan biyolojik bir özelliktir.


Kan grubu nedir?


Kan grubu, bir kişinin kanda bulunan belirli antijen ve antikorlara göre sınıflandırılan bir biyolojik özelliktir. Bu sınıflandırma genellikle ABO sistemine dayanır ve A, B, AB ve O olmak üzere dört ana kan grubunu içerir. Rh faktörü de bu sınıflandırmada önemli bir rol oynar, pozitif (+) veya negatif (-) olarak belirtilir.

kan grubu hesaplama
kan grubu hesaplama

Kan grubu hesaplama

Sağlık hesaplama araçları içerisinde yer alan; Kan grubu hesaplamasında genetik kurallar temel alınır. ABO kan grubu sistemine göre, bir kişinin kan grubu genlerle belirlenir. ABO sistemine göre genler A, B, ve O olmak üzere üç farklı gen içerir. İki ebeveynin kan gruplarını bilmek, çocuğun olası kan grubunu tahmin etmede yardımcı olabilir.

 1. Anne ve Baba Kan Grubu Belirleme: Anne ve baba kan grupları, A, B, AB veya O olarak belirlenir. Örneğin, A kan grubu geni AA veya AO, B kan grubu geni BB veya BO, AB kan grubu geni AB, ve O kan grubu geni OO şeklinde ifade edilir.
 2. Rh Faktörü Belirleme: Rh faktörü pozitif (+) veya negatif (-) olabilir. Bu gen de ebeveynlerden çocuğa geçer.
 3. Çocuğun Olası Kan Grubu Hesaplama: Anne ve baba her bir geni çocuğa geçirir. Örneğin, bir ebeveyn AO diğer ebeveyn BO ise, çocuğun olası kan grubu AO veya BO olabilir.
 4. Rh Faktörü Eşleştirmesi: Rh faktörü de göz önüne alınmalıdır. Eğer ebeveynlerden biri Rh pozitif ise, diğer ebeveyn de Rh pozitif veya Rh negatif olabilir. Ancak, ebeveynlerin her ikisi de Rh negatifse, çocuk Rh negatif olacaktır.

Bu genetik kurallara dayanarak, çocuğun olası kan grubu ve Rh faktörü tahmin edilebilir. Ancak, bu sadece olasılıklar üzerinden bir tahmindir ve kesin sonuçları etkileyen diğer genetik faktörler de bulunabilir.

Hangi ebeveyn çocuğun kan türünü belirler?

Çocuğun kan grubu, ebeveynlerinin kendi gruplarına olan genetik bağlılığına dayanır. Her çocuğun kan grubu, ebeveynlerinin alellerinin birleşimine bağlı olarak belirlenir.

Bu Hesaplama Aracını Beğendiniz mi?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  tepkisiz
  Tepkisiz

Dr. Mehmet Karaman, uzun yıllardır sağlık sektöründe çalışan bir sağlık uzmanıdır. Sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek için çalışmaktadır.

Yazarın Profili

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir