1. Anasayfa
 2. Muhasebe

İş Arama İzni Ücreti Hesaplama

İş arama izni ücreti hesaplama, işverenin işçiye tanıdığı izin süresi ve günlük ücreti temel alarak iş arama izni ücretini hesaplamak için kullanılan bir araçtır.


0

İş arama izni ücreti, günlük çalışma süresi içinde işçiye, yeni bir iş bulabilmesi için tanınan ve genellikle günlük en az iki saatlik ücretli izindir.


İş arama izni nedir?

İş arama izni, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda, işçinin yeni bir iş bulabilmesi için tanınan ve genellikle günlük en az iki saatlik ücretli izindir.

iş arama izni ücreti hesaplama
iş arama izni ücreti hesaplama

İş arama izni ücreti nedir?

İş arama izni ücreti, işveren tarafından işçiye tanınan ve genellikle günlük en az iki saatlik ücretli izin süresine karşılık gelen ücreti ifade eder.

İş arama izni süresi ne kadar?

Bu tablo, çalışma süresine göre ihbar süreleri ve iş arama izni sürelerini gösterir. Çalışma kapsamında olmayan günler çıkarıldığında elde edilen net saatler, iş arama izni süresini belirtir.

Çalışma Süresiİhbar Süresiİş Arama İzni (Hesaplanan Saat)İş Arama İzni (Net Saat)
6 aydan az2 hafta28 saat26 saat
6 ay – 1,5 yıl4 hafta56 saat54 saat
1,5 yıl – 3 yıl6 hafta84 saat82 saat
3 yıl üzeri8 hafta112 saat110 saat
iş arama izni ücreti hesaplama süreleri

İş arama izni ücreti hesaplama

Muhasebe hesaplama araçları içerisinde yer alan; İş arama izni ücreti hesaplamayı bir örnek ile açıklmaka gerekirsek:

6.000 TL brüt ücret alan bir işçinin 4 hafta ihbar süresi bulunsun ve Cumartesi günleri çalışmıyor olsun.

Saatlik ücret: 6.000 TL / 225 saat = 26,66 TL

İş arama toplam süresi: 28 saat (14 gün × 2 saat)

İşçinin iş arama izni ücreti: 26,66 × 28 = 746,66 TL

İş arama izni ücreti şartları nelerdir?

Yıllık izin kullanımı için gereken şartlar şu şekildedir:

 1. İşçiye fesih ihbarı yapılmalıdır.
 2. Aktif ve geçerli bir iş sözleşmesi bulunmalıdır.
 3. İş sözleşmesinin feshi haklı bir sebebe dayanmalıdır ve bu süreç, fesih ihbar süresini içermelidir.

Yani, işçinin izin kullanabilmesi için belirli bir süre önceden bilgilendirilmiş olmalıdır.

Bu Hesaplama Aracını Beğendiniz mi?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  tepkisiz
  Tepkisiz

Muhasebe ve finans alanında zengin deneyime sahip bir muhasebe uzmanıdır. Mali raporlama, vergi stratejileri ve insan kaynakları analizi konularında uzmanlaşmıştır.

Yazarın Profili

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.