GFR Hesaplama (Kreatinin Klirensi)

GFR Hesaplama (Kreatinin Klirensi) Aracı’nı kendi web sitenize eklemek ister misiniz?
Sitene Ekle
Paylaş
Hata Bildir

Kreatinin klirensi nedir?

Kreatinin klirensi, kandaki kreatinin seviyeleri ve idrardaki kreatinin miktarının ölçülerek, böbreklerin kreatinini temizleme kapasitesini değerlendiren bir parametredir.

GFR nedir?

GFR (Glomerüler Filtrasyon Hızı), böbreklerin birim zamanda (genellikle dakika başına) kandaki sıvının süzülerek temizlenme hızını ölçen bir parametredir. Bu ölçüm, böbrek fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılır ve genellikle böbrek hastalıklarının tanısında ve takibinde önemli bir gösterge olarak kullanılır. GFR değeri, böbreklerin ne kadar etkili çalıştığını gösterir.

Kreatinin klirensi (CrCl) hesaplama

Kreatinin klirensi (CrCl), böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan bir ölçümdür. CrCl hesaplamak için genellikle Cockcroft-Gault formülü kullanılır. Bu formül şu şekildedir:

CrCl (mL/dk) =[ (140 – yaş) × (Ağırlık, kg) × (0.85 [Cinsiyet Kadınsa] )] / (72 × Cr)

GFR hesaplama

Sağlık hesaplama araçları içerisinde yer alan; GFR hesaplama, Glomerüler Filtrasyon Hızı (GFR), genellikle kreatinin klirensi veya kreatinin tabanlı formüller kullanılarak tahmin edilir. Bu formüller, kandaki kreatinin seviyelerini ve bazı diğer faktörleri kullanarak böbrek fonksiyonlarını ölçer. Birkaç farklı formül mevcuttur, ancak en yaygın kullanılanlardan biri CKD-EPI Kreatinin Denklemi (2009) denklemidir.

eGFR = 141 × min(SCr/k, 1) α × maks(SCr/k, 1) -1,209 × 0,993 Yaş × a

Neresi:

  • α cinsiyete bağlı bir katsayıdır: kadınlar için -0,329, erkekler için -0,411;
  • k cinsiyete bağlı bir katsayıdır: kadınlar için 0,7, erkekler için 0,9;
  • a cinsiyete bağlı bir katsayıdır: kadınlar için 1,018, erkekler için 1;
  • SCr, mg/dL cinsinden standartlaştırılmış serum kreatinin düzeyidir.

eGFR sonucu nasıl yorumlanır?

Tabloda belirtilen böbrek fonksiyonu kategorileri, eGFR değerleri arasındaki ilişkiyi gösterir.

eGFR (mL/dak/1,73m²)Böbrek Fonksiyonu
≥90Normal
60-89Hafifçe Azalma
45-59Hafif İla Orta Derecede Azalma
30-44Orta İla Şiddetli Derecede Azalma
15-29Ciddi Derecede Azalma
<15Böbrek Yetmezliği
eGFR sonuç tablosu

Bu tablo, eGFR (glomerüler filtrasyon hızı) değerine göre böbrek fonksiyonunu sınıflandırmaktadır. eGFR, böbreklerin kanı temizleyebilme kapasitesini ölçen bir parametredir.

  • pinterest
  • whatsapp
  • faacebook

Bir yanıt yazın