Evde Bakım Maaşı Gelir Kriteri Hesaplama

Evde Bakım Maaşı Gelir Kriteri Hesaplama Aracı’nı kendi web sitenize eklemek ister misiniz?
Sitene Ekle
Paylaş
Hata Bildir

Evde bakım maaşı nedir?

Evde Bakım yardımı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylere yönelik verilen bir sosyal yardım programıdır.

Evde bakım maaşı gelir kriterleri nelerdir?

Evde bakım yardımı başvurusu sırasında kişinin evde bakım maaşı gelir kriteri hesaplamasında dikkate alınan faktörler şunlardır:

 1. Aylık net maaş, ücret, nafaka, yevmiye ve diğer gelirlerin aylık ortalaması.
 2. Hanenin diğer konutlarının rayiç bedelinin 240’ta biri ve aylık kira getirilerinin toplamı.
 3. İkamet edilmeyen konutun rayiç bedelinin 120’de biri veya kira geliri yoksa.
 4. Dükkânların rayiç bedelinin 240’ta biri ve aylık kira getirilerinin toplamı.
 5. Dükkânlar için kira geliri yoksa veya beyan edilmediyse rayiç bedelinin 120’de biri.
 6. Depo, arsa, arazi, tarla vb. varlıkların rayiç bedelinin 240’ta biri ve zirai/ticari/kira vb. getirilerinin toplamı.
 7. Hanenin binek aracının kasko veya rayiç bedelinin 120’de biri.
 8. Hanenin ticari/zirai aracının kasko bedelinin 120’de biri veya rayiç bedelinin 120’de biri ve getirilerinin toplamı.
 9. Büyük ve küçükbaş hayvanlar için yıllık getiri miktarının aylık tutarı.
 10. Banka mevduatı gibi menkul servetin faiz oranına göre hesaplanacak aylık getirisinin iki katı tutarı.
 11. Düzenli ve düzensiz yardımlar, koruyucu aile ödemeleri, burs vb. nakdi sosyal yardımların aylık ortalaması.
 12. Yıllık tarımsal destek geliri tutarının aylık ortalaması.
 13. Aynı hanede ikamet etmeyen nafaka yükümlülerinin sağladığı destek tutarı.
 14. Zorunlu sigortalılığı gerektiren şekilde çalışanların gelirleri.
 15. Diğer gelirlerin aylık ortalaması.

Bu etkenlerin toplamıyla birlikte yapılan hesaplama sonucunda kişinin gelir durumu belirlenir ve evde bakım yardımı için uygunluk değerlendirmesi yapılır.

Evde bakım maaşı gelir kriteri hesaplama

Diğer hesaplama araçları içerisinde yer alan; Evde bakım maaşı gelir kriteri hesaplama, başvuru sahibinin aylık gelirinin belirli bir sınırın altında olup olmadığına dayanır. Bu sınırlar, aylık net maaş, kira geliri, varlık değerleri ve diğer gelir unsurlarını içerir, ve başvuran kişinin veya ailesinin toplam geliri bu kriterlere göre değerlendirilir.

 • pinterest
 • whatsapp
 • faacebook

Bir yanıt yazın