Ebced Hesaplama

Ebced Hesaplama Aracı’nı kendi web sitenize eklemek ister misiniz?
Sitene Ekle
Paylaş
Hata Bildir

EBCED nedir?

Ebced, Arap alfabesindeki harflere sayısal değerler atayan bir sistemdir. Bu sistem, her harfe belirli bir sayısal değer atayarak Arapça metinlerde sayısal değer hesaplamak amacıyla kullanılır.

Ebced hesaplama

Ebced hesaplaması Arap alfabesindeki harflere belirli sayısal değerler atayarak gerçekleştirilir. İşte temel adımlar:

Harflere Değer Atama:

  • Arap alfabesindeki harflere sayısal değerler atanır. Bu değerler geleneksel olarak belirlenmiştir.
  • Örneğin: ا (elif) harfi için 1, ب (be) harfi için 2, ت (te) harfi için 3 gibi.

Kelimedeki Harflerin Değerlerini Bulma:

  • Hesaplama yapmak istediğiniz kelimenin her harfinin değerini bulun.
  • Örneğin: “سلام” kelimesi için س (sin) harfi 60, ل (lam) harfi 30, ا (elif) harfi 1 değerine sahiptir.

Toplama İşlemi:

  • Bulunan her harf değerini toplayarak kelimenin toplam değerini elde edin.
  • Örneğin: سلام kelimesi için 60 + 30 + 1 = 91.

Bu şekilde ebced hesaplaması yapılarak her kelimenin veya ifadenin sayısal değeri bulunabilir.

Ebced hesaplama harf değerleri tablosu

Diğer hesaplama araçları içerisinde yer alan; EBCED hesaplama için kullanılan harf değerleri tablosu aşağıdaki gibidir:

HarfDeğer
elif (ا)1
be (ب)2
cim (ج)3
dal (د)4
he (ه)5
vav (و)6
ze (ز)7
Ha (ح)8
Tı (ط)9
yâ (ي)10
kef (ك)20
lâm (ل)30
mim (م)40
nun (ن)50
sin (س)60
`ayn (ع)70
fe (ف)80
Sad (ص)90
kaf (ق)100
ra (ر)200
şın (ش)300
te (ت)400
peltek se (ث)500
Hı (خ)600
zel (ذ)700
Dad (ض)800
Zı (ظ)900
ğayn (غ)1000
ebced tablosu

Bu tabloyu kullanarak kelimelerinizin EBCED değerlerini hesaplayabilirsiniz. Her harfin değeriyle harfin bulunduğu kelime veya isim içindeki sıra numarasını çarparak toplam değeri bulabilirsiniz.

  • pinterest
  • whatsapp
  • faacebook

Bir yanıt yazın