1. Anasayfa
 2. Matematik

Çevre Hesaplama

Çevre hesaplama, bir geometrik şeklin kenarlarının toplam uzunluğunu bulma işlemidir. Farklı geometrik şekillerin çevreleri farklı formüller kullanılarak hesaplanır.


0

Çevre hesaplama, bir projenin veya faaliyetin çevresel etkilerini değerlendirmek, izlemek ve minimize etmek amacıyla yapılan matematiksel analiz ve değerlendirme sürecini ifade eder.


Çevre hesaplama nedir?

Çevre hesaplama, bir geometrik şeklin etrafındaki uzunluğu veya çizgi uzunluğunu hesaplama sürecidir. Genellikle matematiksel olarak çeşitli formüller veya yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir.

çevre hesaplama
çevre hesaplama

Daire çevre hesaplama

Matematik hesaplama araçları içerisinde yer alan daire çevre hesabı formülü şu şekildedir; Dairenin çevresini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

Çevre = 2 x π x yarıçap

Burada π (pi) sayısı, yaklaşık olarak 3.14159 olarak kabul edilen bir sabittir. Yarıçap, dairenin merkezinden kenarına olan uzaklığı ifade eder.

Eşkenar üçgen çevre hesaplama

Eşkenar üçgenin çevresini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

Çevre = 3 x kenar uzunluğu

Eşkenar üçgenin tüm kenarları eşit uzunluktadır, bu nedenle çevresini hesaplamak için herhangi bir kenar uzunluğunu alıp üçe çarparız.

İkizkenar üçgen çevre hesaplama

İkizkenar üçgenin çevresini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

Çevre = Kenar1 + Kenar2 + Kenar3

İkizkenar üçgende iki kenar uzunluğu eşittir, bu nedenle çevreyi hesaplamak için eşit kenar uzunluğunu iki kez ekleyip diğer kenarı da ekleriz.

Çeşitkenar üçgen çevre hesaplama

Çeşitkenar üçgenin çevresini hesaplamak için tüm kenar uzunluklarını toplamanız gerekmektedir. Herhangi bir kenar uzunluğu için birim belirtmem gerekli olduğundan, çevreyi sembolik olarak ifade edeceğim.

Örneğin, bir çeşitkenar üçgenin kenar uzunlukları a, b ve c olsun. Çevreyi hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

Çevre = a + b + c

Bu formülde, a, b ve c sırasıyla üçgenin farklı kenarlarının uzunluklarını temsil eder.

Dikdörtgen çevre hesaplama

Dikdörtgenin çevresini hesaplamak için iki yan uzunluğunu toplamanız gerekmektedir. Diyelim ki dikdörtgenin uzunluğu L birim ve genişliği W birim olsun. Çevre, L + W + L + W veya 2L + 2W olarak hesaplanır.

Kare çevre hesaplama

Kare, dört eşit kenara sahip bir düzlemsel şekildir. Kare çevresini hesaplamak için, her bir kenar uzunluğunu toplamamız yeterlidir.

Diyelim ki karenin kenar uzunluğu “a” birim olsun. Kare çevresi, 4a olarak hesaplanır.

Eşkenar dörtgen hesaplama

Eşkenar dörtgen, dört eşit uzuna ve dört eşit açıya sahip bir şekildir. Eşkenar dörtgenin çevresini hesaplamak için kenar uzunluğunu kullanabilirsiniz.

Diyelim ki eşkenar dörtgenin kenar uzunluğu “a” birim olsun. Eşkenar dörtgenin çevresi, 4a olarak hesaplanır.

Paralelkenar çevre hesaplama

Paralelkenarın çevresini hesaplamak için iki aynı uzunluktaki yan kenarı toplamanız gerekmektedir.

Diyelim ki paralelkenarın birinci kenar uzunluğu “a” birim ve ikinci kenar uzunluğu “b” birim olsun. Paralelkenarın çevresi, (a + b) * 2 olarak hesaplanır.

İkizkenar yamuk çevre hesaplama

İkizkenar yamuk, iki paralelkenarın birleşmesiyle oluşan bir şekildir. İkizkenar yamuğun çevresini hesaplamak için, paralelkenarların kenar uzunluklarını kullanabiliriz.

Diyelim ki ikizkenar yamuğun birinci paralelkenarın kenar uzunluğu “a” birim, ikinci paralelkenarın kenar uzunluğu “b” birim ve taban uzunluğu “c” birim olsun. İkizkenar yamuğun çevresi, (a + b + 2c) birim olarak hesaplanır.

Çeşitkenar çevre hesaplama

Çeşitkenar bir çokgenin çevresini hesaplamak için, tüm kenar uzunluklarını toplamanız gerekmektedir.

Örnek:
Bir çeşitkenar çokgenin kenar uzunlukları sırasıyla 5 birim, 8 birim ve 6 birim olsun.

Çevre = 5 + 8 + 6

Bu durumda, çeşitkenar çokgenin çevresi 19 birim olacaktır.

Elips çevre hesaplama

Elipsin çevresini hesaplamak için yaklaşık bir formül kullanabiliriz. Elipsin çevresi, büyük yarıçapı (a) ve küçük yarıçapı (b) kullanarak 4((πa + b) / 2) şeklinde hesaplanır.

Bu Hesaplama Aracını Beğendiniz mi?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  ba_ar_l_
  Başarılı
 • 0
  tepkisiz
  Tepkisiz

Matematik alanında yetenekli ve tutkulu bir öğretmendir. Matematik eğitimine olan bağlılığı, öğrencilerinin matematik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmuştur.

Yazarın Profili

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir