Altın Oran Hesaplama

Altın Oran Hesaplama Aracı’nı kendi web sitenize eklemek ister misiniz?
Sitene Ekle
Paylaş
Hata Bildir

Altın oran nedir?

Altın oran, matematiksel olarak bir sayının kendisinden sonraki sayıya oranı ile kendisinden önceki sayıya oranının eşit olduğu bir orandır. Yaklaşık olarak 1.618 olarak kabul edilen bu orandır.

altın oran hesaplama
altın oran hesaplama

Altın oran hesaplama

Matematik Hesaplama Araçları içerisinde yer alan; Altın oran hesaplama, matematikte bir sayının kendisinden sonraki sayıya oranı ile kendisinden önceki sayıya oranının eşit olduğu bir oranı ifade eder. Altın oranın yaklaşık değeri 1.618 olarak kabul edilir ve genellikle “φ” sembolüyle gösterilir.

Altın oranı hesaplamanın birkaç farklı yöntemi vardır. İşte iki yaygın yöntem:

 1. Bir sayının altın oranını hesaplama:
  • Diyelim ki x, bir sayı olsun.
  • Altın oran, x/(x-1) şeklinde ifade edilir.
  • Örneğin, x’in altın oranı için, 1.618 ≈ x/(x-1) eşitliğini çözebilirsiniz.
  • Bu denklemi çözmek için, x² – 1.618x + 1 = 0 olan ikinci dereceden bir denklemi çözmeniz gerekecektir.
 2. Bir uzunluğun altın oranını hesaplama:
  • Diyelim ki A ve B iki uzunluk olsun.
  • Eğer A uzunluğunun, B uzunluğuna oranı ile (A+B) uzunluğunun, A uzunluğuna oranı birbirine eşitse, bu oran altın orandır.
  • Matematiksel olarak ifade etmek gerekirse, (A/B) = (A+B)/A = φ şeklinde yazılabilir.

Bu yöntemler altın oran hesaplamak için kullanılan yaygın yöntemlerdir. Ancak, altın oranın tam değeri olan 1.6180339887… gibi bir ondalık kesir olduğunu unutmayın. Pratikte, genellikle yaklaşık değer olan 1.618 kullanılır.

Fibonacci dizisi nedir?

Fibonacci dizisi, matematiksel bir dizidir ve ardışık terimlerin bir önceki iki terimin toplamıyla oluşturulduğu bir sayı dizisidir. Dizideki her bir sayı, bir önceki iki sayının toplamı olarak bulunur. Genellikle “Fn” ile gösterilen Fibonacci dizisi şu şekildedir:

Fn = Fn-1 + Fn-2

Burada F0 = 0 ve F1 = 1 başlangıç değerleri kullanılır. Yani Fibonacci dizisi şu şekilde başlar: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, …

Fibonacci dizisinin özellikleri ve bağlantıları matematik ve doğadaki birçok fenomenle ilgili olarak önemlidir. Örneğin, bu dizideki sayılar Altın Oran olarak bilinen matematiksel orana yaklaşır.

Altın oran yüz hesaplama

Altın oran, matematiksel olarak φ (phi) sembolüyle gösterilen bir sayıdır ve yaklaşık olarak 1.61803398875 olarak hesaplanır. Altın oran, bir uzunluğun başka bir uzunlukla olan oranıdır ve estetik, sanat ve tasarım gibi alanlarda sıklıkla kullanılır.

Altın oran yüzdesini hesaplamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Bir uzunluğu (A) diğer bir uzunluğa (B) bölelim: A / B.
 2. Elde edilen sonucu (A / B) 1.61803398875 ile karşılaştıralım.
 3. Eğer A / B ≈ 1.61803398875 ise, iki uzunluk arasında altın oran yüzdesi olduğunu söyleyebiliriz.

Örneğin, diyelim ki A = 34 ve B = 21 olsun. Altın oran yüzdesini hesaplamak için A / B yapalım:

34 / 21 ≈ 1.61904761905

Elde edilen sonuç yaklaşık olarak 1.61904761905’dir. Bu değer, altın orana (1.61803398875) oldukça yakındır. Dolayısıyla, 34 ve 21 uzunlukları arasında yaklaşık olarak altın oran yüzdesi vardır.

Vücut altın oran hesaplama

Vücut altın oranı, insan vücudunun belirli ölçümlerinin altın oran oranına yakın olması durumunu ifade eder. Altın oran, vücut oranlarının estetik olarak en uyumlu ve hoş görünen oranlarına işaret eder.

Vücut altın oranını hesaplamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. İlk olarak, boyunuzun ölçüsünü alın. Ölçümü santimetre (cm) cinsinden yapın.
 2. Ardından, belinizin ölçüsünü alın. Yine, ölçümü santimetre (cm) cinsinden yapın.
 3. Son olarak, omuz genişliğinizi ölçün. Bu ölçümü de santimetre (cm) cinsinden yapın.

Altın oranın vücut ölçüleri arasındaki ilişkisi şu şekildedir:

Omuz genişliği : Bel genişliği ≈ 1.61803398875 : 1

Eğer omuz genişliğinizin bel genişliğinize olan oranı yaklaşık olarak 1.61803398875’ye eşitse, vücut ölçüleriniz altın oran ile uyumlu olarak kabul edilir.

Örneğin, diyelim ki omuz genişliği 100 cm ve bel genişliği 62 cm olsun. Omuz genişliğinin bel genişliğine olan oranını hesaplayalım:

Omuz genişliği / Bel genişliği = 100 cm / 62 cm ≈ 1.61290322581

Elde edilen sonuç yaklaşık olarak 1.61290322581’dir. Bu değer, altın orana (1.61803398875) oldukça yakındır. Dolayısıyla, bu örnekteki vücut ölçüleri altın oran ile uyumlu kabul edilebilir. Ancak, unutmayın ki altın oran, kişiden kişiye değişebilir ve sadece estetik bir ölçüt olarak kullanılır.

 • pinterest
 • whatsapp
 • faacebook

Bir yanıt yazın