Alan Hesaplama

Alan Hesaplama Aracı’nı kendi web sitenize eklemek ister misiniz?
Sitene Ekle
Paylaş
Hata Bildir

Alan hesaplama nedir?

Alan hesaplama, bir şeklin yüzey alanını bulmak için kullanılan matematiksel bir işlemdir. Şekillerin alanı, şeklin genişliği ve yüksekliği gibi özelliklerine bağlıdır ve farklı şekiller için farklı formüller kullanılır.

alan hesaplama
alan hesaplama

Alan hesaplama formülü

Matematik hesaplama araçları içerisinde yer alan alan hesaplama formülleri şu şekildedir;

Dairenin alanı: Alan = π x r² Burada r, dairenin yarıçapıdır ve π (pi) sabiti yaklaşık olarak 3.14 değerindedir.

Dikdörtgenin alanı: Alan = uzunluk x genişlik Burada uzunluk ve genişlik, dikdörtgenin karşılık gelen iki kenarının uzunluklarıdır.

Üçgenin alanı: Alan = (taban x yükseklik) / 2 Burada taban, üçgenin bir kenarıdır ve yükseklik, bu kenara dik olarak çizilen diğer bir çizginin uzunluğudur.

Kare’nin alanı: Alan = kenar uzunluğunun karesi Burada kenar uzunluğu, karenin her bir kenarının uzunluğudur.

Bu formüller, ilgili şekillerin alanlarını hesaplamak için kullanılır.

Dikdörtgen alan hesaplama

Dikdörtgenin alanı, uzunluğu (L) ve genişliği (G) çarpma işlemiyle hesaplanır. Yani,

Alan = Uzunluk x Genişlik

veya

Alan = L x G

Örneğin, 6 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde bir dikdörtgenin alanı şu şekilde hesaplanır:

Alan = 6m x 4m Alan = 24 metrekare

Dolayısıyla, bu dikdörtgenin alanı 24 metrekare olarak bulunur. Birimler (metrekare, santimetre kare vb.) dikdörtgenin boyutlarına bağlı olarak değişebilir.

Kare alan hesaplama

Kare, tüm kenarları eşit olan bir dikdörtgendir. Bu nedenle, karenin alanını hesaplamak için tek bir ölçü (kenar uzunluğu) kullanılır.

Kare’nin alanı, kenar uzunluğunun karesiyle hesaplanır. Yani,

Alan = Kenar uzunluğunun karesi

veya

Alan = K^2

Örneğin, 5 metre kenar uzunluğuna sahip bir karenin alanı şu şekilde hesaplanır:

Alan = 5m x 5m Alan = 25 metrekare

Dolayısıyla, bu karenin alanı 25 metrekare olarak bulunur. Birimler (metrekare, santimetre kare vb.) karenin boyutlarına bağlı olarak değişebilir.

Üçgen alan hesaplama

Üçgenin alanı, tabanın (b) yüksekliğine (h) bölünmesi ve 2’ye bölünmesiyle hesaplanır. Yani,

Alan = (b x h) / 2

veya

Alan = bh/2

Burada b, üçgenin bir kenarı olan tabanın uzunluğudur ve h, tabana dik olarak çizilen diğer bir çizginin uzunluğudur (yani üçgenin yüksekliği).

Örneğin, 8 metre tabana ve 5 metre yüksekliğe sahip bir üçgenin alanı şu şekilde hesaplanır:

Alan = (8m x 5m) / 2 Alan = 20 metrekare

Dolayısıyla, bu üçgenin alanı 20 metrekare olarak bulunur. Birimler (metrekare, santimetre kare vb.) üçgenin boyutlarına bağlı olarak değişebilir.

Daire alan hesaplama

Dairenin alanı, π (pi) sabiti ile dairenin yarıçapının karesinin çarpımına eşittir. Yani,

Alan = π x r²

Burada r, dairenin yarıçapıdır ve π sabiti yaklaşık olarak 3.14 değerindedir.

Örneğin, 6 metre yarıçapı olan bir dairenin alanı şu şekilde hesaplanır:

Alan = π x r² Alan = π x (6m)² Alan = π x 36m² Alan ≈ 113,1 metrekare

Dolayısıyla, bu dairenin alanı yaklaşık olarak 113.1 metrekare olarak bulunur. Birimler (metrekare, santimetre kare vb.) dairenin boyutlarına bağlı olarak değişebilir.

  • pinterest
  • whatsapp
  • faacebook

Bir yanıt yazın